Het Mental Care Centre is een eigentijds en hooggekwalifceerd centrum voor de psychodiagnostiek en behandeling van psychische klachten en problemen. Het centrum richt zich op alle leeftijdsgroepen, zowel Kinderen & Jeugdigen als ook Volwassenen & Ouderen. Specifiek op werkgerelateerde en schoolgerelateerde problematiek. Het Mental Care Centre biedt psychologische dienst- en hulpverlening in de meest brede zin van het woord. U kunt er terecht voor diverse psychodiagnostische onderzoeken, psychologische/psychotherapeutische behandelingen, en overige psychologische dienstverlening, zowel in real life als online. In het centrum wordt leertherapie en supervisie geboden. Het Mental Care Centre heeft 3 secties

  1. MentalCare Works: rehabilitatie en re-integratie van werknemers met psychische klachten
  2. MentalCare Learns: diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en gedragsstoornissen
  3. MentalCare Services: uiteenlopende dienstverlening zoals opvoedcursussen, ontspanningsgroepen, psycho-educatie etc.

VISIE en MISSIE Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig, vraaggericht en aanbod op maat. Laagdrempelig en hooggekwalificeerd.

          Klik op de button hiernaast voor nadere toelichting en informatie.

Choose fixed or agreed amount

A PO Box 6296, WTC, Curacao
T +5999 6848880

                

Het Mental Care Centre is een eigentijds en hooggekwalifceerd centrum voor de psychodiagnostiek en behandeling van psychische klachten en problemen. Het centrum richt zich op alle leeftijdsgroepen, zowel Kinderen & Jeugdigen als ook Volwassenen & Ouderen. Specifiek op werkgerelateerde en schoolgerelateerde problematiek. Het Mental Care Centre biedt psychologische dienst- en hulpverlening in de meest brede zin van het woord. U kunt er terecht voor diverse psychodiagnostische onderzoeken, psychologische/psychotherapeutische behandelingen, en overige psychologische dienstverlening, zowel in real life als online. In het centrum wordt leertherapie en supervisie geboden. Het Mental Care Centre heeft 3 secties

  1. MentalCare Works: rehabilitatie en re-integratie van werknemers met psychische klachten
  2. MentalCare Learns: diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en gedragsstoornissen
  3. MentalCare Services: uiteenlopende dienstverlening zoals opvoedcursussen, ontspanningsgroepen, psycho-educatie etc.

VISIE en MISSIE Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig, vraaggericht en aanbod op maat. Laagdrempelig en hooggekwalificeerd.

Klik op de button hierboven voor nadere toelichting en informatie.

A PO Box 6296, WTC, Curacao
T +5999 6848880